Doradztwo zawodowe Drukuj
Doradztwo zawodowe - Porady doradcy

Doradztwo zawodowe w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego.

Doradca:
- podpowie, jakie kryteria brać pod uwagę przy wyborze szkoły średniej, a w dalszej perspektywie zawodu (budowa ścieżki edukacyjno-zawodowej),
- zorganizuje spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu,
- udzieli indywidualnej porady,
-poprowadzi zajęcia przygotowujące do świadomego planowania kariery,
- wskaże zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródła dodatkowej informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień, instytucji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
- zgromadzi, zaktualizuje i udostępni właściwe informacje edukacyjne i zawodowe,
- zapozna Cię z ofertą edukacyjną powiatu,
- zapozna Cię z regulaminem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.