By dokonać rozsądnego wyboru drogi zawodowej Drukuj
Doradztwo zawodowe - Prezentacje ofery szkół

 W roku szkolnym 2013/2014 ofertę edukacyjną swoich szkół prezentowali uczniowie i nauczyciele kilku placówek. Uczniów trzecich klas gimnazjum odwiedzili:
- nasi absolwenci i nauczyciele I i II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie,
- uczniowie i pedagodzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2,
- nauczyciele Zespołu Szkół w Siennicy Różanej,
- pracownicy pedagogiczni Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie,
- nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.