XII Impreza Integracyjna Drukuj
Integracja - Imprezy integracyjne
 
Scenariusz XII Imprezy Integracyjnej „Wiele w szkole potrafimy, kiedy razem się uczymy” z tematem „W zdrowym ciele, zdrowy duch” która odbyła się 30.05.2012 r.

Cel  imprezy:  uświadomienie uczestnikom Imprezy wpływu właściwych nawyków żywieniowych oraz aktywnego życia na zdrowie

I CZĘŚĆ
1. Wprowadzenie.
2. Recytacja wiersza pt. „Spotkanie witamin”. 
3. Wykonanie sałatek owocowo-warzywnych.
4. Kalambury – prezentowanie hasła spośród  podanych:
 
 

Sport to zdrowie

W zdrowym ciele zdrowy duch

Pij mleko będziesz wielki

Zdrowy jak ryba

Grunt to zdrowie

Silny jak dąb

Szlachetne zdrowie

Śmiech to zdrowie

Twoje zdrowie w twoich rękach


5.Quiz na temat zdrowego odżywiania- (drużyny samodzielnie odczytują i uzupełniają zadania, po zakończeniu prowadzący odczytuje prawidłowe odpowiedzi)
6.Wspólne śpiewanie piosenki przez zebranych gości pt. „Kto za tobą w szkole ganiał?” Śpiew do podkładu muzycznego.
7.Zagadki dla widzów. 
6.Inscenizacja w wykonaniu uczniów trzech klas integracyjnych pt. „Żyjmy zdrowo”. 
 
II. CZĘŚĆ
1. Odśpiewanie Hymnu Euro 2012.
Po wprowadzeniu zebranych gości w dobry nastrój, przystępujemy do turnieju sportowo-rekreacyjnego.
2.„Turniej sportowo-rekreacyjny, gier i zabaw”. (cicha muzyka w tle)
a) przeciąganie liny – kolejne drużyny przeciągają liny (po 5 zawodników z klasy) 
„każda z każdą 
b) wyścig szyszek- (po trzech uczestników z każdej drużyny- wszystkie drużyny razem) 
c)stanie na trampolinie z zamkniętymi oczami (jeden zawodnik z każdej drużyny) + mierzymy czas. 
d) slalom z piłką wokół 3-ch pachołków tylko L nogą (start-meta) – wszyscy razem 
e) żółwie- wyścig na rolerze po jednym zawodniku z każdej drużyny – kto szybciej do mety „każda z każdą”)
f) jedzenie jabłka zawieszonego na sznurku w wyznaczonym czasie 
h) „Bączek”- (jeden zawodnik z każdej drużyny) z asekuracją!
i) przebijanie balona przywiązanego do dwóch zawodników (po dwóch z jednej drużyny).
j)sztafeta „Podaj dalej piłkę” (tenisowe) (po 5 zawodników w rzędzie) 
k) deska rotacyjna – 6 kółek na desce + 3 rzuty woreczkiem do celu- (hula-hop)
l)wyścigi w worku; + mierzymy czas;
ł)„mumia egipska” - na wyznaczony czas (ok. 2.min) 
3.Podsumowanie i przyznanie dyplomów, nagród.
4.Zakończenie Imprezy.

Pomysł scenariusza: Krystyna Dudek, Monika Kwaśniak