VIII Impreza Integracyjna Drukuj
Integracja - Imprezy integracyjne
 Scenariusz VIII Imprezy Integracyjnej „Wiele w szkole potrafimy, kiedy razem się uczymy” o temacie „Wiosna” 19.03.2008 rok
I. Rozpoczęcie Imprezy:
- odśpiewanie hymnu „Wiele w szkole ….”
- wystąpienie Dyrektora
- piosenka „Wiosna”, wszyscy uczestnicy Imprezy będą śpiewać podczas jej trwania
„Wiosna- cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna – znów nam przybyło lat,
Wiosna, wiosna w koło. rozkwitły  bzy,
śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami
Wszystko kwitnie w koło, i ja i Ty
Ktoś na niebie owce wypasa, hej
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej
Nawet w bramie pan Walenty stróż,
Puszcza wiosną pierwsze pędy już.” 
II. Prezentacja przedstawienia „Kiedy wiosna przyjść chciała”
III. Piosenka „Wiosna”.
IV. Konkurs plastyczny na wiosenne kwiaty.
V. Prezentacja piosenek o tematyce wiosennej.
VI. Rozdanie krzyżówek do rozwiązania.
VII. Zagadki do publiczności i zabawy integracyjne.
VIII. Piosenka „Wiosna”
IX. Prezentacja rozwiązania krzyżówki.
X. Prezentacja wykonanej Marzanny.
XI. Piosenka „Wiosna”.
XII. Prezentacja wykonanych prac plastycznych.
XIII. Zabawy integracyjne i zagadki do publiczności.
XIV. Piosenka „Wiosna”.
XV. Rozdanie nagród.
XVI. Zakończenie Imprezy.
- wystąpienie Dyrektora
- poczęstunek 
Pomysł scenariusza: Krystyna Dudek