Europa - nasz wspólny dom Drukuj
Integracja - Imprezy integracyjne
V Impreza Integracyjna „Wiele w szkole potrafimy, kiedy razem się uczymy” odbyła się 27 kwietnia 2005 roku, a jej temat „Europa -  nasz wspólny dom”