Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej. Drukuj
Karta rowerowa - Wymagania

 Wiadomości. Uczeń:
-prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
-poprawnie wymienia informacje zawarte pionowych i poziomych znakach drogowych,
-nazywa elementy drogi,
-podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
-wymieni obowiązkowe wyposażenie roweru,
-definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
-zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
-zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
-zna sposób postępowania w razie wypadku drogowego,
-zna przepisy dotyczące pieszych oraz rowerzystów, poruszających się indywidualnie i w kolumnie
-opisuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych
-umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,

Umiejętności. Uczeń:
-prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem (sprawdzenie wysokości siodełka i kierownicy, działania hamulców),
-opanował technikę jazdy rowerem ("ósemka", zatrzymanie się przed linią, sygnalizowanie manewrów-jazda z jedną ręką na kierownicy)
-stosuje się do znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego w czasie jazdy rowerem
-na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
-stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
-prawidłowo wykonuje manewry skrętu w lewo, w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu,
-ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania (przed przejściem dla pieszych, przed skrzyżowaniem)
-potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewru,
-umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,
-umie przewidzieć skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych (przejazd kolejowy)
-wykrywa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferycznymi, natężeniem ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach.