Kolejny sukces naszych chemików. 2013/2014 Drukuj
Sukcesy - Konkursy przedmiotowe

W dniu 13. czerwca 2014 r. w piątek w Lublinie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 13 drużyn z całego województwa lubelskiego wzięło udział w V Lubelskim Regionalnym Turnieju Chemicznym organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wydziałem Chemii UMCS w Lublinie. Nasza drużyna w składzie: Julia Ilnicka, Bartosz Bańka i Emil Danieluk, zajęła V miejsce. Bartosz Bańka został zwycięzcą turnieju indywidualnie jako drugoklasista i uzyskał tytuł laureata turnieju.

Nasz zespół uzyskał w sumie 46/60 pkt. z testów pisemnych, w części laboratoryjnej 28/30 pkt., zaś w teście "angielskim" 4/10 pkt., w sumie uzyskaliśmy 78 pkt. Drużynowo po teście zajmowaliśmy 3 miejsce, zaś w części laboratoryjnej jedna drużyna uzyskała 30 punktów, a kilka innych -  w tym także my – 28 punktów. O kolejności zadecydował  test z języka angielskiego.
Turniej organizowany jest po raz piąty, ale dopiero w tym roku został zorganizowany na tak dużą skalę, obejmując swoim zasięgiem całe województwo. Nasz zespół zwyciężył w pierwszym etapie, który odbył się 21 maja w Chełmie.
Turniej jest etapem przygotowania uczniów do konkursu chemicznego organizowanego przez Kuratora Oświaty, a jak podkreśliła pani prodziekan Wydziału Chemii dr hab. Dorota Kołodyńska, takiego konkursu jeszcze nie było, bo wymaga on bardzo ciężkiej pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Uczniów do turnieju przygotował nauczyciel chemii – Zbigniew Rzemieniuk.