Regulamin Rady Rodziców Drukuj
Dokumentacja - Dokumentacja
Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w Siennicy Nadolnej


Niniejszy regulamin określa organizację oraz zasady działalności Rady Rodziców 
w oparciu o art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz statutu szkoły. 

plik do pobrania
wersja pdf / rozmiar 72 KB