Statut Szkoły Drukuj
Dokumentacja - Dokumentacja

Statut

Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII / 65/99
Rady Gminy Krasnystaw z dnia 26 marca 1999 roku

plik do pobrania