Bezpieczni w czasie wakacji Drukuj
Aktualności - Aktualności
Niedziela, 08 Czerwiec 2014

  Dnia 5 czerwca 2014 już po raz kolejny odbył się w Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej Szkolny Dzień bez Przemocy. Zorganizowany został w ramach realizacji zadań wynikających z Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, Ogólnopolskiego Programu Szkoła bez Przemocy oraz Dni Kultury Zdrowotnej i akcji Bezpieczne Wakacje.

 Na początku uczniowie wysłuchali pogadanki na temat zagrożeń wynikających z przebywania na świeżym powietrzu podczas wakacji. Dla klas I – III edukacji wczesnoszkolnej pogadankę przeprowadziła Beata Frącek, bibliotekarka szkolna oraz wieloletni kierownik kolonii i obozów dla dzieci. Uczniowie klas starszych wysłuchali pogadanki przeprowadzonej przez Panią Bogumiłę Prymarczuk, pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Następnie uczniowie przystąpili do konkursu plastycznego pod hasłem „Mój czas – aktywnie i bezpiecznie spędzam wolny czas”. Jury konkursowe przyznało w każdej klasie trzy nagrody za I, II i III miejsce.
Pod koniec dnia uczniowie uczyli się ratować ludzkie życie. W klasach I – III edukacji wczesnoszkolnej prelekcję przeprowadziła pielęgniarka szkolna, pani Renata Kasprzak, zaś uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej podstaw udzielania pierwszej pomocy uczyli ratownicy medyczni zaproszeni przez NZOZ  SPES s.c. w Siennicy Nadolnej. Na zakończenie uczniowie klas IV – VI  szkoły podstawowej przedstawili krótkie scenki sytuacyjne dotyczące bezpiecznego spędzania wakacji.