Błąd
notice
Szkoła Współpracy: po debatach Drukuj
Aktualności - Aktualności
Wtorek, 03 Czerwiec 2014

 

Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej uczestniczy w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk.  W ramach projektu na terenie szkoły  zaplanowano przeprowadzenie debat z przedstawicielami wszystkich podmiotów (rodziców, uczniów, nauczycieli). Nauczyciele odbyli debatę 16 maja. Cztery dni później, 20 maja, debatowali przedstawiciele rad rodziców naszej szkoły. Dokonali oni diagnozy obecnego stanu współpracy w szkole oraz sformułowali oczekiwania i przedstawili propozycje zmian. W oparciu o zebrany materiał przedstawiciele rodziców będą mogli uczestniczyć w dalszych konsultacjach z pozostałymi podmiotami tworzącymi społeczność szkoły (uczniami, nauczycielami) w celu stworzenia tzw. Programów Współpracy.  

Uczniowskie debaty odbyły się 3 czerwca. Prowadziły je uczennice: Agata Korszla i Weronika Panas. Podczas dyskusji zespoły złożone z 2 – 3 osobowych reprezentacji wszystkich klas zastanawiały się nad tym, jak uczniowie czują się w szkole, jakie są atuty naszej placówki, co bywa barierą w relacjach pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. Dyskusje dotyczyły ponadto przyszłości naszej szkoły. Poszczególne zespoły szukały obszarów, w których mogłyby samodzielnie lub wspólnie z inną grupą podejmować decyzje. Tutaj ogromną rolę odgrywa odpowiedzialność. W każdej debacie pojawiły się propozycje konkretnych działań  zacieśniających współpracę zainteresowanych kręgów.
Wypracowane w czasie debat propozycje reprezentanci szkoły przedstawią 17 czerwca na spotkaniu w Lublinie.

{gallery}2014/6/5{/gallery}