Opłata za obiady w listopadzie 2019 Drukuj
Aktualności - Aktualności
Wtorek, 29 Październik 2019
Opłata za obiady w  listopadzie 2019 r.

wynosi: 76,00 zł (siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.11.2019 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00
w sekretariacie szkoły lub u intendenta.