Opłata za obiady Drukuj
Aktualności - Aktualności
Wtorek, 01 Październik 2019

Opłata za obiady w m-cu październiku 2019 r. wynosi:

88,00 zł (osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.10.2019 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta