godlo.jpg

Konkurs Recytatorski

Szukaj

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 296 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj3430
Wczoraj4269
Ogółem9676234
Twoje IP:35.175.191.46
"Doświadczam-rozumiem-wiem" PDF Drukuj Email
Aktualności - Aktualności
Czwartek, 16 Październik 2014
 
Od września 2014r. sześcio- i siedmioletni uczniowie klasy Ia z naszej szkoły uczestniczą w unijnym programie ,,Doświadczam - rozumiem -  wiem”. 
Rekrutację do projektu ogłosiła firma Lechaa Consulting z Lublina. Dokumentacja przygotowana pod kierunkiem wychowawczyni Elżbiety Kasperek uzyskała największą liczbę punktów spośród dokumentacji nadesłanych ze szkół wiejskich województwa lubelskiego, tym samym zakwalifikowała się do udziału w projekcie na pierwszym miejscu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III.Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4.Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01.05.2014r. do 31.08.2015r. 
Autorami programu są pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: psycholog twórczości oraz pedagodzy zajmujący się zarówno badaniami edukacyjnymi jak i praktyką nauczania w klasach I-III. 
Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
Z zasadami pracy w projekcie zostali zapoznani rodzice uczniów klasy Ia.
Zebrani jednogłośnie zadeklarowali udział dzieci w tym projekcie, wypełniając stosowne dokumenty. 
W ramach realizacji projektu, z zakresu prawidłowego i efektywnego wdrażania programu nauczania, zostały przeszkolone w Lublinie: Aleksandra Góreczna - nauczycielka języka angielskiego, Elżbieta Kasperek – wychowawca klasy, Monika Kwaśniak – szkolny logopeda.
U podstaw programu tkwi przekonanie autorów o tym, że każde dziecko posiada swój indywidualny potencjał poznawczy, który ze strony dorosłych wymaga rozpoznania i otoczenia troską. 
Głównym celem projektu jest wzrost efektywności działań edukacyjnych w pierwszych etapach edukacji poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania. 
Szczegółowe cele projektu są następujące:
-rozwinięcie wśród uczniów myślenia naukowego,
- wzrost kreatywności dzieci, 
- wzrost myślenia matematycznego uczniów,
- zapewnienie uczniom zdolnym optymalnych warunków rozwoju,
- zapewnienie możliwości wdrażania innowacyjnego programu nauczania w całym pierwszym etapie nauczania.
W myśl opisu programu warunkiem powodzenia jest  stworzenie w klasie atmosfery „zadziwienia światem”, w której uczniowie lubią i chcą stawiać pytania i proponować własne, innowacyjne i nieoczywiste rozwiązania.
Program ,,Doświadczam – rozumiem – wiem” ukierunkowany jest na stworzenie przez szkołę możliwości zaspakajania potrzeb uczniów zdolnych. Uświadamianie sobie swoich mocnych stron i podejmowanie wysiłku rozwijania ich, poszukiwanie własnych zainteresowań i rozwijanie ich, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, w tym poczucia sprawczości, stabilnej samooceny, wyznaczanie sobie celów życiowych możliwych do realizacji, poznawanie i kontrolowanie własnej motywacji osiągnięć.
Uczenie się rozpoczynane jest od doświadczania, manipulowania i eksplorowania najbliższego otoczenia. Podstawowym narzędziem dydaktycznym nauczyciela są różnorakie doświadczenia i eksperymenty, pokazujące prawidłowości funkcjonowania świata przyrody oraz relacji międzyludzkich. Nauczyciel nie jest jednak jedynym eksperymentatorem, ale osobą stwarzającą przestrzeń i warunki, w których uczeń sam stawia pytania i podejmuje działania (,,Doświadczam – rozumiem – wiem” autorzy: Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska współpraca: Anna Kosno, Elżbieta Lisiak, Monika Wiczuk).
Program stawia sobie za cel włączenie języka angielskiego do regularnych zajęć kształcenia zintegrowanego i szerokie wykorzystanie go jako narzędzia edukacji. Służy temu specjalny cykl kart pracy, „English Ant”, dzięki któremu uczniowie mogą samodzielnie lub pod kontrolną nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej poszerzać i utrwalać umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Uczniowie klasy Ia otrzymają do pracy na zajęciach tablety. Sala zajęć zostanie wyposażona w tablicę multimedialną, rzutnik i laptop. 
Pomocą nauczycielom służy mentor, jego głównym zadaniem jest przeprowadzenie konsultacji i mentoringu w ramach realizacji projektu. Przeprowadzi on diagnozę na wejściu i na zakończenie klasy pierwszej.
Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy projektu podlegają monitoringowi mającemu na celu badanie zgodności podejmowanych działań z harmonogramem realizacji projektu. Monitoring będzie prowadzony w oparciu o ankiety, testy sprawdzające, dzienniki zajęć.
 

 

Jawność finansów publicznych

Joomla Templates by Joomlashack